Wizard of Oz

City: Suqian & Huangshi
Country: China
Year: 2018