Hua Wei Nova 3 Launch

City : Bangkok
Country : Thailand
Year: 2019