ในปี 2014,  Radius ได้เปิดการบริการในรูปแบบ Digital Technology Service อย่างเต็มรูปแบ ที่ครอบคลุมถึงสุดยอดเทคโนโลยี, การพัฒนาและวิจัยอย่างมีคุณภาพและเครือข่ายที่เข้มแข็งภายใต้การควบคุณดูแลของ R&D ที่เซี่ยงไฮ้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพที่สูงสุด

บริการของเรา:

  • อินเตอร์แอคทีฟ
  • วิเคราะห์และพัฒนาเคลือข่ายเทคโนโลยี
  • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
  • ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
  • มัลติทัชเทคโนโลยี

สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.rgtechworld.com เยี่ยมชมผลงานที่สร้างสรรค์และน่าเชื่อได้ประกอบไปด้วยผลงานด้านอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มงาน MICEผลงานเชิงพาณิชย์และสาธารณะวงการวิชาการรัฐบาล ฯลฯ